Mätinstrument för flöde, nivå och provtagning, tvättbara tangentbord och möss

FLÖDESMÄTNING

Flödesmätare för vatten och flytande medier i rör, kanaler diken, å och älv av typ tyck, turbin, ultraljud, elektromagnetiska m.fl. Bärbara och för fast installation.

NIVÅMÄTNING

Nivåmätare för vätskor i kanaler, åar dammar och sjöar, tankar och grundvatten. Tryck, ultraljud och radar. Logger-funktioner, Även batteridrivna. Skiljenivå olja-vatten.

PROVTAGARE

Provtagare för dag och avloppsvatten. Enkel eller dubbla pumpar. Slangpump betyder inget problem med vaccum. Instrument för vatten och avloppsanläggningar och miljövård.

MÄTINSTRUMENT

Handinstrument från EXTECH ( vi är representant sedan 1974). Avstånd, Effekt, Fukt, Gas-test, Hårdhet, Inspektion, Kabeltest, Kalibratorer, Klormätnng, Ledningsförmåga, Ljud, Ljus, Luftflöde, Multimetrar, Osciloskåp, pH, Syre, Temperatur, Tryck, Tånginstrument, Varvtal och mycket mer.

ANALYSER

Refraktometrar, pH-mätare,hand och lab-instrument och för fast installation. Mäter Brix, refraktiv index eller % för att fastställa halt av socker, salt, alkohol, fukt och mängd i lösningar som livsmedel, mjölk-produkter, vin, kemikalier, glykol och många andra ämnen. Viskositetsmätare. Elektroder för ph, Redox, conduktivitet, syre mm

TVÄTTBART

Tangentbord, pekdon (mus) som är tvättbara eller klarar maskin-diskning. Trådbundna eller trådlösa med antibakteriell yta som klarar desinfektionsmedel.
 
AKTUELLT
 
EXTECH
Adress: Vivstavägen 5, 861 32 Timrå, Tfn: +46(0)60-57 39 00, Fax: +46(0)60-57 22 40, E-post: info@mastre.se